Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brickyes

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Brickyes ("Website").

1.2. Door gebruik te maken van de Website stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

2. Dienstverlening

2.1. Brickyes biedt een platform waarop prijzen van verschillende webshops worden vergeleken.

2.2. Brickyes ontvangt mogelijk commissie voor aankopen die via links op de Website worden gedaan bij aangesloten webshops.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Gebruikers mogen de Website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

3.2. Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die ongepast, beledigend, misleidend of in strijd met de wet is.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud ervan blijven eigendom van Brickyes of haar licentiegevers.

4.2. Gebruikers mogen geen inhoud van de Website kopiëren, reproduceren, distribueren of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brickyes.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Brickyes is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op de Website.

5.2. Brickyes is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de Website of de informatie daarop.

6. Commissies en Affiliate Links

6.1. Brickyes kan commissies ontvangen voor aankopen die via de links op de Website bij aangesloten webshops worden gedaan.

6.2. Brickyes garandeert niet de beschikbaarheid of geldigheid van aanbiedingen, kortingen of producten van aangesloten webshops.

7. Wijzigingen en Beëindiging

7.1. Brickyes behoudt zich het recht voor om de Website en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

7.2. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in de voorwaarden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van [jouw rechtsgebied] van toepassing.

8.2. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

9. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Website of deze algemene voorwaarden, neem contact op via info @ brickyes.nl.